więcej

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w okręgach wyborczych, w których w dniu 20 czerwca 2010 r. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z pytaniami dotyczącymi powoływania obwodowych komisji wyborczych w okręgach, w których w dniu 20 czerwca 2010 r. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, informuje o zajętym stanowisku.

Zgodnie z art. 234 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z późn. zm.), w razie zbiegu terminu wyborów uzupełniających do Senatu z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej, wybory Prezydenta przeprowadzają komisje wyborcze powołane dla wyborów do Senatu.

Oznacza to, że w okręgach wyborczych, w których w tym samym terminie odbywać się będą wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tj. w okręgach wyborczych nr 15, 21 i 30, wybory te przeprowadzone zostaną przez komisje wyborcze powołane dla wyborów uzupełniających do Senatu, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

W związku z tym, stosownie do art. 48 ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej, zgłaszanie w tych okręgach kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przysługuje jedynie pełnomocnikom komitetów wyborczych, które uzyskały potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o utworzeniu komitetu wyborczego.

Przepisy powołanej ustawy, jak również rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84, poz. 921, z późn. zm.) nie upoważniają Państwowej Komisji Wyborczej do zobowiązania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do powołania w skład obwodowych komisji wyborczych, do których zgłoszono niewystarczającą liczbę kandydatów, osób zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednakże Państwowa Komisja Wyborcza nie widzi przeszkód aby pełnomocnicy komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta RP mogli zgłaszać, w formie listy, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, i w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 6 powołanej ustawy, osoby przez nich zgłoszone mogłyby być powołane w skład komisji (o ile ujęte są one w rejestrze wyborców danej gminy). Wydaje się także, że w przypadku, gdy wakujących miejsc jest mniej niż kandydatów zgłoszonych przez tych pełnomocników, powinno zostać przeprowadzone losowanie wśród kandydatur zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych zarejestrowanych kandydatów na Prezydenta.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie wyjaśnia, że niezastosowanie się przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do powyższej opinii nie może stanowić podstawy do kwestionowania prawidłowości powołania komisji.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    17-03-2016 14:21

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij