• Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I w sprawie odmowy rejestracji list kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
    Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II w sprawie odmowy rejestracji list kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
  • Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie
    Komunikat Komisarzy Wyborczych w Warszawie o terminie oraz miejscu składania sprawozdań finansowych i sposobie ich udostepniania
  • Informacja o powołanych urzędnikach wyborczych