• Komunikat Komisarzy Wyborczych w Warszawie o terminie oraz miejscu składania sprawozdań finansowych i sposobie ich udostepniania
    Informacja o powołanych urzędnikach wyborczych
  • Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.