• Budżet Delegatury w Warszawie
    Komunikat Komisarzy Wyborczych w Warszawie o terminie oraz miejscu składania sprawozdań finansowych i sposobie ich udostepniania
  • Informacja o powołanych urzędnikach wyborczych