• Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych w Warszawie o przyznanych numerach dla list kandydatów na radnych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie I o terminie przyznawania numerów listom kandydatów
  • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Warszawie o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami samorządowymi 2018
    Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Warszawie w sprawie głosowania korespondencyjnego
  • Aktualny podział na okręgi wyborcze Ochoty i Pragi Południe - dzielnic m. st. Warszawy