• OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
 • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego
  Informacja o zgłoszonych i zarejestrowanych komitetach wyborczych
 • Informacje Komisarzy wyborczych o liczbie mieszkańców do ustalenia limitu wydatków na kampanię kandydatów na wójta/burmistrza/prezydenta miasta
  Informacje o zgłaszaniu kandydatów na radnych
 • Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
  Informacja o limitach wydatków na kampanię wyborczą
 • Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wzory dokumementów w wyborach samorzadowych 2018 r.