• Wnioski w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie I w sprawie korekty podziału m.st. Warszawy na obwody głosowania
  • Aktualny podział na okręgi wyborcze Ochoty i Pragi Południe - dzielnic m. st. Warszawy