• Informacja o ukonstytuowania się Okręgowej Komisji Wyborczej nr 23 w Warszawie
    Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta przeprowadzonych w dniu 4 lipca 2010 r.