• Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 19
  Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 42
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 43
  Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 44
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 45
  Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 20
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 40
  Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 41
 • Okręgowe Komisje Wyborcze w Warszawie