• Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Raszyn i Wójta Gminy Raszyn, zarządzone na dzień 25 czerwca 2017 r.
    Referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Otwocka przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 11 grudnia 2016 r.
  • Powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta m. st. Warszawy przed upływem kadencji
    Powiadomienie złożone przez Stowarzyszenie Oburzeni o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta m. st. Warszawy przed upływem kadencji
  • Powiadomienie przez mieszkańców gminy Jabłonna w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Wójta
    Referendum w sprawie odwołania Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego, zarządzone na dzień 28 lutego 2016 r.