• Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Warszawie o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
  Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • Informacja o zgłoszonych i zarejestrowanych komitetach wyborczych
  Informacje Komisarzy wyborczych o liczbie mieszkańców do ustalenia limitu wydatków na kampanię kandydatów na wójta/burmistrza/prezydenta miasta
 • Informacje o zgłaszaniu kandydatów na radnych
  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
 • Informacja o limitach wydatków na kampanię wyborczą
  Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Wzory dokumementów w wyborach samorzadowych 2018 r.