• Informacja o objęciu funkcji i dyżurach Komisarza Wyborczego w Warszawie I
    Informacja o objęciu funkcji i dyżurach Komisarza Wyborczego w Warszawie II
  • Informacja o objęciu funkcji i dyżurach Komisarza Wyborczego w Warszawie III
    Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach będących w zasięgu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie
  • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w głosowaniu w wyborach samorządowych przeprowadzanych w toku kadencji
    Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego
  • Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.