• Informacja o zgłoszonych i zarejestrowanych komitetach wyborczych
    Informacje Komisarzy wyborczych o liczbie mieszkańców do ustalenia limitu wydatków na kampanię kandydatów na wójta/burmistrza/prezydenta miasta
  • Informacje o zgłaszaniu kandydatów na radnych
    Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
  • Informacja o limitach wydatków na kampanię wyborczą
    Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Wzory dokumementów w wyborach samorzadowych 2018 r.