• Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie planuje przeprowadzić w 2019 roku