• Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie terminu i miejsca składania sprawozdań finansowych oraz wzory sprawozdań
    Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.