• Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie terminu i miejsca składania sprawozdań finansowych oraz wzory sprawozdań
    Komunikat Komisarzy Wyborczych w Warszawie o terminie oraz miejscu składania sprawozdań finansowych i sposobie ich udostepniania