• TERMINARZ ZARZĄDZONYCH WYBORÓW I REFERENDÓW LOKALNYCH W TOKU KADENCJI 2014 - 2018
    Wzory dokumentów w wyborach organów jednostek samorządu - w toku kadencji
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie rozwiązania komisji
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta