• Informacja o objęciu funkcji i dyżurach Komisarza Wyborczego w Warszawie I
    Informacja o objęciu funkcji i dyżurach Komisarza Wyborczego w Warszawie II
  • Informacja o objęciu funkcji i dyżurach Komisarza Wyborczego w Warszawie III
    Informacja o powołanych urzędnikach wyborczych, dodatkowej rekrutacji i zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów
  • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w głosowaniu w wyborach samorządowych przeprowadzanych w toku kadencji
    Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie
  • Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.