• Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie
    Komunikat Komisarzy Wyborczych w Warszawie o terminie oraz miejscu składania sprawozdań finansowych i sposobie ich udostepniania
  • Informacja o powołanych urzędnikach wyborczych
    Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.