AKTUALNOŚCI

  • Zmiany w składach - kadencja 2018-2023
  • Komunikat Komisarzy Wyborczych w Warszawie o terminie oraz miejscu składania sprawozdań finansowych i sposobie ich udostepniania

WYDARZENIA

  • Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego

    w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

  • Kalendarium

    Zaznaczone wybory,
    referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur