• Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
    Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
  • Informacja Komisarzy Wyborczych w Warszawie o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego