• Komisarz Wyborczy w Warszawie
  Rafał Sebastian WAGNER

  sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

   Komisarz Wyborczy pełni dyżury w poniedziałki w godz. 14.00 - 16.00
  w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie

  Pl. Bankowy 3/5, wejście B, parter, pokój nr 42A

  telefon: 022 695 60 57

  e-mail: war-kom@kbw.gov.pl

  Data powołania
  12.05.2017

  Data zakończenia kadencji
  12.05.2022

  Właściwość terytorialna

  powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński; miasto na prawach powiatu: miasto stołeczne Warszawa.