• Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie limitu wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej
    Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie terminu i miejsca składania sprawozdań finansowych oraz wzory sprawozdań