• Informacja o powołanych urzędnikach wyborczych i dodatkowej rekrutacji
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Warszawie III
 • Informacja o objęciu funkcji i dyżurach Komisarza Wyborczego w Warszawie I
  Informacja o objęciu funkcji i dyżurach Komisarza Wyborczego w Warszawie II
 • Informacja o objęciu funkcji i dyżurach Komisarza Wyborczego w Warszawie III
  Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach będących w zasięgu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w głosowaniu w wyborach samorządowych przeprowadzanych w toku kadencji
  Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego
 • Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.