• Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w głosowaniu w wyborach samorządowych przeprowadzanych w toku kadencji
    Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego
  • Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.