Państwowa Komisja Wyborcza - Informacje
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie
  Informacja o powołanych urzędnikach wyborczych, dodatkowej rekrutacji i zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Warszawie III
  Informacja o objęciu funkcji i dyżurach Komisarza Wyborczego w Warszawie I
 • Informacja o objęciu funkcji i dyżurach Komisarza Wyborczego w Warszawie II
  Informacja o objęciu funkcji i dyżurach Komisarza Wyborczego w Warszawie III
 • Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach będących w zasięgu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie
  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w głosowaniu w wyborach samorządowych przeprowadzanych w toku kadencji
 • Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego
  Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.