• Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego

  w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

 • Zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

  Uwaga! Termin zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych został przedłużony do dnia 16 kwietnia 2018 r.

 • Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego

  w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

 • Zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

  Uwaga! Termin zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych został przedłużony do dnia 16 kwietnia 2018 r.